2010-2015 > hors série

SI XVII
SI XVII
stoneware
0.40 x 0.20 x 0.20 m
2015